Dla Rodziców

Składki członkowskie

Składka członkowska w sezonie 2021/2022 wynosi 70 zł dla grupy I i II początkującej oraz 80 zł dla grupy zaawansowanej (szczegółowe informacje w regulaminie treningów).

Składki opłacamy do 10-go każdego miesiąca z góry przelewem na rachunek w Banku PeKaO S.A.

Numer Konta: 66 1240 3057 1111 0010 7765 1634

W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc za który opłacana jest składka.