Dla Rodziców

Składki członkowskie

Składka członkowska w sezonie 2023/2024 wynosi 120zł (szczegółowe informacje w regulaminie treningów).

Składki opłacamy do 10-go każdego miesiąca z góry przelewem na rachunek w Banku PeKaO S.A.

Numer Konta: 66 1240 3057 1111 0010 7765 1634

W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc za który opłacana jest składka.